• Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu

The following changes are effective since July 1, 2023:
– additional charges, for details see: Uchwała nr LIX/1548/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2022 r.
– rules of issuing type ‘M’ subscriptions, for details see: Uchwała nr LXVI/1726/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2023 r. 

 

Maps of the Central Paid Parking Zone and the Paid Parking Zone in Wrocław

The Paid Parking Zone in Wrocław is administered by the  Wrocław City Maintenance and Roads Authority [Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu] For more information on the Wrocław City Maintenance and Roads Authority [Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu], visit http://www.zdium.wroc.pl/

Zmień wielkość czcionki
Kontrast