• Legal bases

Legal bases


1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2023.645 t.j. )

2. Uchwała nr  XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr  XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. (…) ze zmianami

3. Uchwała nr LII/1388/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr LII/1388/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 r.

4. Uchwała nr LIV/1472/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr LIV/1472/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r.

5. Uchwała nr LIX/1548/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr LIX/1548/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2022 r.

6. Uchwała nr LXIII/1638/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr LXIII/1638/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r.

7. Uchwała nr LXVI/1726/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr LXVI/1726/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2023 r.

8. Zarządzenie nr 4717/2021 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 lutego 2021 r.

9. Zarządzenie nr 9566/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 lutego 2023 r.

10. Zarządzenie nr 10718/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2023 r.


Legal text archives

Zmień wielkość czcionki
Kontrast