• Podstawa prawna

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

2. Uchwała nr  XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr  XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. (…) ze zmianami

3. Uchwała nr LII/1388/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Uchwała nr LII/1388/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 r.

4. Zarządzenie nr 4717/2021 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 lutego 2021 r.


Archiwum aktów prawnych

Zmień wielkość czcionki
Kontrast