• Podstawa prawna

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2023.645 t.j. )

2.Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Obwieszczenie Rady Miasta Wrocławia z dnia 13 lipca 2023 r. (…).

3. Uchwała nr LXXIV/1881/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Uchwała nr LXXIV/1881/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2023 r. (…).

4. Zarządzenie nr 4717/2021 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 lutego 2021 r.

5. Zarządzenie nr 9566/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 lutego 2023 r.

6. Zarządzenie nr 10718/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2023 r.


Archiwum aktów prawnych

Zmień wielkość czcionki
Kontrast