• Opłata dodatkowa ŚSPP

Opłata dodatkowa ŚSPP


Postój po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego urządzeniem mobilnym jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty za postój.

Postój przy użyciu nieważnego abonamentu, nieważnego identyfikatora lub korzystanie z abonamentu lub identyfikatora poza strefą lub podstrefą w nim określoną, jest równoznaczny z niewniesieniem opłaty.

Wysokość opłaty dodatkowej w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania:

za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu:

 1. 212,10 zł (równowartość 5 % minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) – w przypadku jej uregulowania w terminie do 7 dni:
  • od dnia wystawienia zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia bezpośredniej kontroli w terenie przez pracownika służby kontroli opłat,
  • od dnia otrzymania zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia kontroli przy wykorzystaniu systemu automatycznej kontroli wnoszenia opłat (e-kontrola);
 2. 424,20 zł (równowartość 10 % minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) – w przypadku jej uregulowania po upływie 7 dni:
  • od dnia wystawienia zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia bezpośredniej kontroli w terenie przez pracownika służby kontroli opłat,
  • od dnia otrzymania zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia kontroli przy wykorzystaniu systemu automatycznej kontroli wnoszenia opłat (e-kontrola);

za przekroczenie opłaconego czasu postoju pojazdu:

 1. 127,26 zł (równowartość 3 % minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) – w przypadku jej uregulowania w terminie do 7 dni:
  • od dnia wystawienia zawiadomienia, w przypadku przeprowadzenia bezpośredniej kontroli w terenie przez pracownika służby kontroli opłat,
  • od dnia otrzymania zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia kontroli przy wykorzystaniu systemu automatycznej kontroli wnoszenia opłat (e-kontrola);
 2. 254,52 zł (równowartość 6 % minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) – w przypadku jej uregulowania po upływie 7 dni:
  • od dnia wystawienia zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia bezpośredniej kontroli w terenie przez pracownika służby kontroli opłat,
  • od dnia otrzymania zawiadomienia – w przypadku przeprowadzenia kontroli przy wykorzystaniu systemu automatycznej kontroli wnoszenia opłat (e-kontrola);

Opłatę dodatkową można wnieść:

  • w formie gotówkowej w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (budynek C) czynnej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 14:00, w środy od 8:00 do 17:00;
  • w formie bezgotówkowej:
   – zbliżeniową kartą płatniczą (do 200,00 zł) lub płatnością mobilną BLIK w każdym parkomacie
   – zbliżeniową kartą płatniczą lub płatnością mobilną BLIK w opłatomacie usytuowanym w pomieszczeniu kasy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w godzinach pn. wt.czw.pt. od 7:15 -15:00   w  środy  7:15-17:00
   – przelewem na rachunek wskazany w otrzymanym zawiadomieniu.

Jak dokonać płatności za opłatę dodatkową?


Jak dokonać płatności za opłatę dodatkową przy pomocy karty płatniczej zbliżeniowej?


Jak dokonać płatności za opłatę dodatkową systemem płatności BLIK?

Zmień wielkość czcionki
Kontrast