• Pojazdy zwolnione z opłat

Pojazdy zwolnione z opłat


Z obowiązku wnoszenia opłat za postój pojazdów w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz w Strefie Płatnego Parkowania zwolnione są:

 • trwale oznakowane pojazdy Straży Miejskiej Wrocławia
 • pojazdy jednośladowe
 • pojazdy napędzane wodorem
 • pojazdy elektryczne
 • pojazdy wskazane w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.Dz. U. 2023.645)
 • korzystający z drogi publicznej, o których mowa w art. 13 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych

Uprawnienia do zerowej stawki opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania posiadają pojazdy:

 • o napędzie spalinowo – elektrycznym, których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km
 • napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zerowej stawki opłaty jest identyfikator H.
Identyfikator H można nabyć:

 • w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 w Biurze Obsługi Klienta
 • za pośrednictwem e-sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl/
 • Wzór oraz zasady wydawania identyfikatora H znajdują się TUTAJ
Zmień wielkość czcionki
Kontrast