• Pojazdy zwolnione z opłat

Pojazdy zwolnione z opłat


Z obowiązku wnoszenia opłat za postój pojazdów w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz w Strefie Płatnego Parkowania zwolnione są:

  • trwale oznakowane pojazdy Straży Miejskiej Wrocławia
  • pojazdy jednośladowe
  • pojazdy napędzane wodorem
  • pojazdy elektryczne
  • oraz inne wskazane w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 13 ust. 3 pkt  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

Uprawnienia do bezpłatnego postoju w Strefie Płatnego Parkowania posiadają pojazdy:

  • o napędzie spalinowo – elektrycznym, których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km
  • napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG)

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zerowej stawki opłaty jest identyfikator H.

  • Wzór oraz zasady wydawania identyfikatora H znajdują się TUTAJ
Zmień wielkość czcionki
Kontrast