• Ogólne zasady

Ogólne zasady


Płatności mobilne to płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą urządzenia mobilnego np. telefonu komórkowego lub tabletu, przy wykorzystaniu zainstalowanej aplikacji danego operatora płatności mobilnych bądź komend SMS. Aby dokonać płatności, urządzenia muszą komunikować się z siecią telekomunikacyjną.

Płatność mobilną za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i Strefie Płatnego Parkowania można zrealizować:

  • po dokonaniu przedpłaty z tzw. portmonetki
  • przy wykorzystaniu karty płatniczej

Korzystając z przedpłaty (tzw. portmonetki) należy dokonać wpłaty na konto przedpłatowe utworzone u jednego z operatorów płatności mobilnych. Opłaty za postój są pobierane ze środków zgromadzonych na koncie przedpłatowym, które można w każdej chwili ponownie doładować.

Dokonując płatności mobilnych przy wykorzystaniu karty płatniczej wystarczy jednokrotnie powiązać kartę płatniczą z aplikacją, aby móc wnieść opłatę  szybko i wygodnie. Dane karty płatniczej są przechowywane przez operatora płatności mobilnych w sposób bezpieczny (dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.anypark.pl, www.skycash.pl lub www.mpay.pl).

Systemy płatności mobilnych obsługują karty płatnicze Visa i MasterCard.

Operatorzy obsługujący płatności mobilne w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu:

Zmień wielkość czcionki
Kontrast