• Dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych


Uprawnienia do bezpłatnego postoju pojazdów (zerowej stawki opłaty) w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu przysługują:

  • osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N
  • przedstawicielom ustawowym lub małżonkom w/w osób niepełnosprawnych
  • innym osobom przewożącym w/w osobę niepełnosprawną.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do zerowej stawki opłaty jest identyfikator „0”.
Identyfikator „0” wydawany jest:

  • w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 w Biurze Obsługi Klienta
  • a pośrednictwem e-sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl/

Wzór i zasady wydawania identyfikatorów znajdują się TUTAJ.

Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2023.1047) posiadają uprawnienia do bezpłatnego postoju pojazdów wyłącznie na miejscach zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych (kopertach).

Wykaz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się TUTAJ.

Zmień wielkość czcionki
Kontrast